Stáhněte si mobilní aplikaci pro Android Stáhnout

Skauti Napajedla - Středisko Jerry Hodného Napajedla

34. ročník Memoriálu Jerry Hodného

Datum: 7. a 8. 10. 2017
Místo: Napajedla – klubovna na Jiráskově ulici
Startovné: 50 Kč za každou hlídku
Propozice: ke stažení zde https://www.napskaut.cz/…_MJH2017.pdf
Foto: z minulého ročníku: https://www.flickr.com/…674764010970

Kategorie

  • skauti, skautky – tříčlenné hlídky ve věku 11 – 15 let včetně
  • vlčata, světlušky – čtyřčlenné hlídky do 10 let včetně

Pro zúčastněné rovery a vedoucí (věk 15+) bude přichystán večerní závod dvoučlenných hlídek (chlapeckých, dívčích, smíšených).

Přihlášky

Předběžné přihlášky zasílejte na e-mail zavody@napskau­t.cz
Stačí nahlásit středisko a počet hlídek včetně kategorie.
Kontakt: mobil: 607 686 606 (Jan Kopecký – ředitel závodu)

Doprava

Dopravu do místa konání i zpět si hradí vysílající středisko.
Do Napajedel se dostanete autobusem i vlakem (klubovna je od zastávky ‚Autobusové nádraží‘ cca 1,5 km, od zastávky ‚Chmelnice‘ cca 0,5 km a od vlaku cca 2,5 km).
GPS souřadnice klubovny jsou 49°10'35.341"N, 17°31'16.199"E

Stravování

Z vlastních zásob. Pořádající středisko zajistí čaj a drobné občerstvení v bufetu.
Doporučujeme, aby si každý přibalil hrnek na čaj. V blízkosti klubovny je také obchod, kde je také možno nakoupit.

Nocleh

Účastníci, kteří budou nocovat, si musí přivést vlastní stany a spacáky, místo pro postavení stanů je zajištěno.

Zabezpečení závodu

Pořádající středisko zajistí na každém stanovišti svého rozhodčího, další
rozhodčí budou přiděleni z řad příchozích činovníků.

Průběh závodu

Závod skautů a skautek bude probíhat v sobotu v okolí Napajedel podle okopírované mapy, trať je na čas a hodnotí se jako samostatná disciplína. V neděli proběhne disciplína ‚vaření‘. Závod světlušek a vlčat se uskuteční v neděli a povede ve vyznačeném okruhu v blízkém okolí Napajedel.

Bodování

V každé disciplíně se provede pořadí podle docílených výsledků, toto konečné pořadí se hodnotí u každé disciplíny stejným počtem bodů, aby nenastala preference některé disciplíny. Vítězná hlídka obdrží u každé disciplíny o 3 body více než druhá, druhá o 2 body více než třetí, třetí a další vždy o bod méně, poslední hlídka obdrží 1 bod.

Vybavení

Každý člen hlídky bude mít KPZ, pláštěnku, tužku, papír. Hlídka nastupuje na nástup v krojích. Do závodu se mohou převléci do sportovního oděvu. Každá hlídka kategorie skautů a skautek musí mít buzolu.

Program

Sobota

do 9:00
příjezd a ubytování + registrace hlídek skautů a skautek
9:30
nástup a zahájení
10:00
start první hlídky závodu skautů a skautek
17:00
předpokládané ukončení závodu
20:00
večerní závod roverů, táborák
22:00
večerka

Neděle

do 9:00
příjezd + registrace hlídek vlčat a světlušek
9:30
nástup a zahájení
10:00
start závodu světlušek a vlčat, zahájení vaření – skauti a skautky
cca 14:00
vyhlášení výsledků a ukončení závodů

Disciplíny pro závod světlušek a vlčat

Znalost přírody

Hlídka dostane k rozpoznání květiny, stromy, živočichy a plody.

Hod na cíl

Každý člen hlídky hází 3×.

Překážkový běh

Hlídka běží štafetovým způsobem po určené dráze.

Jízdní řád

Možné jízdní řády – autobusový, železniční, trolejbusový, internetový.

Setonova hra

Každý člen hlídky pozoruje samostatně mřížku 6×4 čtverce s 5 geometrickými obrazci.
Po minutě zakreslí, co si zapamatoval.

První pomoc

Základy

Uzlování

Každý člen hlídky si vylosuje jeden uzel, který uváže – ambulantní uzel, zkracovačka, vůdcovský a lodní uzel na kůl. A pozor na jiné zákeřnosti !!!

Šifra

Vyluštění šifry ze Světýlka

Ekologie

Řešení situací, týkajících se životního prostředí.

Dopravní značky

Každý člen určí dvě dopravní značky, které si vylosuje z 10 kartiček.

Zručnost

Tajná disciplína

Disciplíny pro závod skautů a skautek

Práce s mapou

Hlídka vykoná zadaný úkol.

Terénní Kimova hra

Průchozí, poznávání a pamatování přírodnin pro celou hlídku.

Střelba na terč

Hlídka má za úkol trefit určený cíl střelnou zbraní.

Skautská teorie

Základní otázky ze skautské historie a principů skautingu, náležitosti kroje.

První pomoc

Základy

Panoramatický náčrtek

Každý člen hlídky provede panoramatický náčrt dle dispozic rozhodčí. Papíry, tužky a mřížky hlídka obdrží na disciplíně. Hodnotí se čitelnost a informativní charakter nákresu, nikoli umělecký dojem.

Odhad

Celá hlídka provede odhad vzdálenosti, výšky, teploty, váhy a jiných veličin.

Uzlování

Každý člen hlídky si vylosuje dva z osmi uzlů: ambulantní uzel, zkracovačka, vůdcovský, lodní uzel na kůl, osmičkový, rybářský, dobráček, škotový. Uzly se váží štafetovým způsobem. V případě, že některý člen uzel neuváže, další již nepokračuje. Hodnotí se správnost a čas.

Šplh po laně

Šplhá se po laně štafetovým způsobem. Hodnotí se čas celé hlídky.

Vaření Úkolem hlídky je připravit předepsaný pokrm – bude upřesněno v propozicích. Použít se smí pouze předem neupravené suroviny.

Voda a dřevo budou pro každou hlídku zajištěny. Ostatní nástroje a materiál si hlídka zajistí sama. Časový limit – 100 minut (bez úklidu ohniště).
Boduje se stavba ohniště, kvalita a náročnost přípravy jídla, čistota při přípravě a zahlazení ohniště. Množství: Jídlo pro celou hlídku a vzorek pro komisi.

Tajná disciplína

Všechny disciplíny, u kterých není uvedeno jinak, jsou limitovány časem 10 minut.