Stáhněte si mobilní aplikaci pro Android Stáhnout

Skauti Napajedla - Středisko Jerry Hodného Napajedla

Historie

Nebylo snadné zjistit počátek skautingu v Napajedlích.
 Všeobecně byl uznáván počátek třicátých let minulého století. Z té doby jsou záznamy písemné i fotografické.
 Našli jsme však v publikaci Uherské Hradiště – město a okres, vydané v roce 1934, článek o napajedelských skautech, který napsal Bohuslav Šulc a je zde uveřejněna fotografie napajedelských skautů asi z roku 1928.
 Je to první, nejstarší fotografie a první písemný záznam o napajedelských skautech. 

Podle pozdějších písemných poznámek a vzpomínek prvních členů je zřejmé, že první oddíl skautů existoval již předtím a vedl ho Albert Zakopal-Bertík, majitel elektrodílny v Napajedlích. Ten se svým bratrem Alfonsem shromáždili kolem sebe několik hochů a utvořili skautský oddíl. O tom je zmínka i v uvedeném článku B. Šulce. Ve vzpomínkách zůstalo jen několik jmen – Břetislav Bachmánek, Miroslav Kohn, František Šamánek, Alfons Zakopal. A ve kterém roce to bylo? I to jsme nakonec zjistili. Ve skautském almanachu (ročník II., 1923 a ročník III. 1924) je uvedeno, že v Napajedlích existoval skautský oddíl. Proto je za základ – jistě plným právem – vzat rok 1923. V letech 1931 a 1932 vedl I. oddíl skautů Bohuslav Šulc. I zde zůstalo ve vzpomínkách
jen několik jmen. Tomáš Báňa, Osvald Duba, Jiří Hon, Vladimír Nesrsta, František Pácl,
Josef Tabara, Ladislav Zbořil. Z tohoto prvního desetiletí se nedochovaly žádné písemné
zprávy kromě uvedeného článku a fotografie. Traduje se, že byli krojovaní, podnikali
vycházky do okolí Napajedel a spolupracovali s uherskohradiš­ťskými skauty. Přelom v činnosti nastal v roce 1933, kdy se do Napajedel z pobytu v USA vrátil Jaroslav Hodný – Jerry, který se tam seznámil s myšlenkami skautingu a začal se o skauting v Napajedlích usilovně zajímat. Spolu s tehdejším vedoucím I. oddílu B. Šulcem učinili Junák hlásí – 80 let skautingu v Napajedlích
v místní škole nábor na Junáka. Přihlásilo nad očekávání velké množství hochů od osmi
do patnácti let. Byl vytvořen II. oddíl skautů, do kterého byli jako rádcové vybráni hoši z I.
oddílu. Mimo to vznikla smečka vlčat, kterou vedla skautka Marie Hrubešová. V náboru se
přihlásila i děvčata od osmi až do dvaceti let. Těm se plně věnovala Růžena Hodná Jerryová,
se kterou spolupracovala již zmíněná Marie Hrubešová a také Vlasta Šamánková.
Vznikl vůbec první oddíl skautek v Napajedlích a roj šotků (nynější světlušky). V té době
měl napajedelský skauting přes 80 členů a na podzim roku 1933 zde byl utvořen Sbor (nyní
středisko) Junáků-skautů RČs, do jehož čela byl postaven Jaroslav Hodný-Jerry. Ihned po
náboru nastal čilý ruch v duchu skautském i kulturním. Vedení sboru i oddílů dostalo
řádný systém i řád a na těchto základech vlastně pracujeme stále.
Prameny: Sudolský, L.: Historie skautingu v Napajedlích
 

-ofka-